zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Ing. Danica Baranová


Moje súbory:

BIO,CHE,DEJ od 1.06.-7.6.2020.doc 35.5 kB
OZNAM - 4.5.2020 BIO,CHE,DEJ,OBN,INF.pdf 182.44 kB
HERBÁR - VI.A - VI. B do 30.5.2020.doc 28 kB
BIO,CHE,DEJ,OBN od 11.5.-17.5.2020.pdf 158.49 kB
BIO,CHE,DEJ od 25.5. - do 31.5.2020.doc 34 kB
BIO,CHE,DEJ od 14.05.- do 24.5.2020.doc 43 kB
BIO,CHE,DEJ,od 27.4.- 10.5.2020.doc 42.5 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka - 2. stupeň / BIO / (koordinátor ENV)
  • vedúca: PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN)
  • členka: Koordinátor ENV ;
  • koordinátor ENV
E-mail: baranovaskola@gmail.com

Mám rada ľudí tvorivých, ktorí neustále napredujú, sú ochotní pomôcť aj na úkor svojho vlastného voľného času... a vedia byť vďační za pomoc, sú oporou a nehľadajú len chyby , ktoré sa stali ale vidia aj úspechy, ktoré človek v minulosti dosiahol a dosahuje...

Neznášam pokrytcov, pätolízačov, netolerantných ľudí....

Ak ma niekto zraní, ťažko odpúšťam...

Rada sa zabávam, vážim si život  a svoju rodinu.
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko