zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Iveta Vandrašková


Moje súbory:

II. Úlohy do 29. 5. 2020.rtf 69.56 kB
3.A - úlohy do 29.5. 2020.rtf 55.4 kB
PL Z ČÍT 5.5.2020.rtf 53.54 kB
3.A - 20.4. - 26.4. 2020.rtf 71.59 kB
3.A úlohy do 17. 5. 2020.rtf 83.19 kB
3. A - 4.5. - 10.5. 2020.rtf 77.94 kB
PL Z ČÍT 5.5. 2020 II..rtf 55.45 kB
Úlohy 27.4. - 3.5.2020 - 3.A.rtf 65.7 kB
PL Z ČÍTANIA.rtf 66.43 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka - 1. stupeň / ANJ /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: iveta184@gmail.com

- absolventka PdF UPJŠ v Prešove - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ




Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko