zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Vedenie školy


Ing. Ján Jurečko
riaditeľ

Mgr. Milan Blahovský
zástupca RŠ
2.stupeň
Mgr. Slávka Komarová
zástupkyňa RŠ
1.stupeň
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko