zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Pedagogický zbor


--- --- --- ---
triedna učiteľka
Ing. Danica Baranová
triedna učiteľka
- 2. stupeň / BIO / (koordinátor ENV)
Mgr. Katarína Belinská
triedna učiteľka
- 2. stupeň /MAT-FYZ/
PaedDr. Zuzana Dindová
triedna učiteľka
- 1. stupeň
Mgr. Mária Dupaľ
triedna učiteľka
- 2. stupeň / NBV / (koordinátor VMR)
Mgr. Zuzana Genčúrová
triedna učiteľka
- 1. stupeň
PaedDr. Anna Ilečková
triedna učiteľka
- 1. stupeň / SJL /
Ing. Viera Jurečková
triedna učiteľka
- výchovný poradca, špeciálny pedagóg
Mgr. Silvia Kočišová
triedna učiteľka
- 1. stupeň / ANJ /
Mgr. Kamila Komarová
triedna učiteľka
- 2. stupeň / SJL /
Mgr. Jana Kotlárová
triedna učiteľka
- 2. stupeň
PaedDr. Marta Lacková
triedna učiteľka
- 2. stupeň /NEJ-HUV/
Ing. Daniel Olejár
triedny učiteľ
- 2. stupeň
Mgr. Lenka Olejová
triedna učiteľka
- 2. stupeň /SJL-RUJ/
Mgr. Elena Sedláková
triedna učiteľka
- 1. stupeň
Mgr. Zlatica Sedlárová
triedna učiteľka
- 1. stupeň
Mgr. Iveta Štieberová
triedna učiteľka
- 1. stupeň, špeciálny pedagóg
Mgr. Peter Vandraško
triedny učiteľ
- 2. stupeň /TEV-RUJ-DEJ/
Mgr. Iveta Vandrašková
triedna učiteľka
- 1. stupeň / ANJ /

Mgr. Jozef Bača
učiteľ
(CVČ a ŠKD)
Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková)
učiteľka
- 2. stupeň /MAT-NBV/
Mgr. Ivana Bobulová
učiteľka
ISCED-2 ( ANJ )
Mgr. Viera Kovaľová
učiteľka
- 2. stupeň / ANJ /
Mgr. Eliška Kožušková (Mišagová)
učiteľka
- 2. stupeň / SJL /
PaedDr. Martina Mačáková
učiteľka
- vychovávateľka ŠKD
Mgr. Juraj Príloh
učiteľ
ISCED-2 /TEV-RUJ-GEG/
Mgr. Tomáš Rušín
učiteľ
ISCED-1 ( NBV ) kňaz - katechétaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko