zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Technický personálEmília Ivanová
účtovníčka
PAM
Viera Markovičová
účtovníčka

Ján Orlovský
školník, údržbár

Štefánia Fecková
upratovačka
Terézia Labudová
upratovačka
Magdaléna Nesládeková
upratovačkaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko