zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
<< Späť

Tvorivá dieľňa: Včela a príroda

Beseda so včelárom Emilom Komarom (Bijacovce) - 10/11/2009


1.jpg ...

2.jpg ...

3.jpg ...

4.jpg ...

5.jpg ...
MEDOVINA ???
6.jpg ...

7.jpg ...

8.jpg ...

9.jpg ...

10.jpg ...

11.jpg ...

12.jpg ...


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko