zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Ing. Daniel Olejár


Moje súbory:

Práca na doma.pdf 100.33 kB

Funkcia:
  • triedny učiteľ - 2. stupeň
  • vedúci: PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV)
  • člen: PK (MAT, INF) ; PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN) ;
E-mail: olejar.d66@gmail.comMilí žiaci komunikujte so mnou na stránke www.bezkriedy.sk

DO.

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko