zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PaedDr. Marta LackováFunkcia:
  • triedna učiteľka - 2. stupeň /NEJ-HUV/
  • členka: PK (SJL - CUJ) ; PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV) ;
E-mail: dr.marta.lackova@gmail.com

- absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove - Nj a literatúra
- učím nemecký jazyk, hudobnú výchovu


Vážení žiaci,

sledujte prosím našu stránku počas týchto dní, kde nájdete prípadné domáce úlohy a cvičenia.

Naša komunikácia bude fungovať aj na:

https://www.bezkriedy.sk/nastenka.php

a skupiny nemeckého jazyka aj portál:

https://www.mcourser.cz/

S pozdravom

Lacková
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko