zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Katarína Belinská


Moje súbory:

Pozdravujem všetkých.doc 26.5 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka - 2. stupeň /MAT-FYZ/
  • vedúca: PK (MAT, INF)
  • členka: PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN) ;
E-mail: belinska.katarina2@gmail.com
Absolventka UPJŠ Prírodovedecká fakulta Košice, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika - fyzika

Ťažko mi je povedať, čo mám najradšej, záleží od situácie, ale aspoň sa pokúsim. Takže, mám rada:
- svoju rodinku
- leto, teplo, Slnko,...
- učenie (niekedy aj svoje :o), ale skôr tých druhých)
- dni, ktoré sú samozrejmosťou, ale pre mňa majú svoje čaro tým, že sú kľudné a "obyčajné"
....a určite ešte oveľa viac, len ma to teraz nenapadá...

Nemám rada (no to je ešte ťažšie ako mám rada...):
- choroby mojich blízkych
- všetky "neresti", ktoré ubližujú druhým


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko