zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

PaedDr. Anna IlečkováFunkcia:
  • triedna učiteľka - 1. stupeň / SJL /
  • členka: MZ (1.- 4.) a ŠKD ;
E-mail: anna.ileckova@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko