zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Voľné pracovné pozície


 

V súčasnej dobe má ZŠ (Školská kuchyňa, ŠKD aj CVČ) v celej svojej organizačnej štruktúre obsadené všetky pracovné pozície. Neevidujeme voľné pracovné miesta.

Žiadosti o zamestnanie doručené na ZŠ v kalendárnom roku 2024 evidujeme 

v  "DATABÁZE ŽIADOSTI  O  ZAMESTNANIE"  do  31.12.2024.


-------------------------------------------------------Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko