zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Oznamy


Dňa 20.11.2019 (streda) - Riaditeľské voľno (6. - 9. roč.) 17.11.2019

Oznámenie

Dňa 20.11.2019 sa uskutoční "Celoslovenské testovanie žiakov 5-tych ročníkov" (Testovanie 5 - 2019). Z uvedeného dôvodu riaditeľ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 6. až  9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na deň 20.11.2019 (streda) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.
Vo vyučovaní sa bude pokračovať  21. novembra  2019  (štvrtok).

Konzultačné hodiny - šk. rok 2019/2020 06.11.2019

Oznámenie

Začínajúc dňom 6.11.2019 ( streda ) a následne každú prvú stredu v mesiaci v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3, budú konzultačné hodiny (tak, ako to bolo avizované aj na plenárnom stretnutí rodičov dňa 10.10.2019).

Vaša účasť je dobrovoľná, uvedený časový priestor je vytvorený so zámerom

prehĺbenia komunikácie medzi školou a rodičmi.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného termínu a času.

   

CPPPaP Levoča - konzultácie 06.10.2019

Oznámenie

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči oznamuje, že každú stredu v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. majú rodičia možnosť bez vopred dohodnutého termínu konzultovať prípadné problémy v CPPPaP na adrese:  Ružová 91/1 - Levoča (budova Daňového úradu - Levoča)

Kontakt: 053 / 4511 968

cpppp@mail.t-com.skZRPŠ - 10/10/2019 - (štvrtok) 06.10.2019

Oznámenie

Dňa 10.10.2019 (štvrtok) sa uskutoční celoškolské - plenárne a následne triedne stretnutie rodičov so začiatkom  o 15:30 hod. v telocvični ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vaša účasť je potrebná.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného času,

nakoľko učitelia do 15:30 hod. budú mať iné povinnosti.


Prázdniny 2019/2020 02.09.2019

Prázdniny  2019 / 2020

a)   Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 (streda) a končia sa 31. októbra 2019 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

b)  Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019  a  končia sa 7. januára 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

c)   Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).

d)    Jarné prázdniny sú v Prešovskom a Košickom kraji nasledovne:
- od 2. marca do 6. marca 2020. Vo vyučovaní sa pokračuje od  9. marca 2020 (pondelok).

e)  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 (štvrtok), končia sa 14. apríla 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).

f)  Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020. Vyučovanie v novom školskom roku začne 2. septembra 2020 (streda).


Organizácia školského roka 2019/2020 02.09.2019
Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky:

a)  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2019 a končí sa 31. januára 2020. Slávnostné otvorenie školského roka - 2. septembra 2018 o 9.00 hod. (pondelok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020 (piatok).

b) Druhý polrok sa začína 1. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok)končí sa 30. júna 2020 (utorok).


Dňa 29.3.2019 (piatok) - Riaditeľské voľno 27.03.2019

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v  Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom na deň 29. marca 2019 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady a slávnostnej akadémie, konanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ, ŠKD a CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať  1. apríla  2019  (pondelok).


Zápis do 1. roč. pre šk. rok 2019/2020 27.03.2019

Zápis detí  do  1. ročníka  pre  školský  rok  2019 / 2020

sa uskutoční v dňoch  4. apríla ( štvrtok )  a  5. apríla ( piatok )  2019

v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Sp. Podhradí  (1. poschodie)

v čase  od  14:00 hod.  do  16:00 hod.

Teší sa na Vás kolektív zamestnancov ZŠ.


Deň otvorenývh dverí - 14.03.2019 06.03.2019

Konzultačné hodiny - šk. rok 2018/2019 29.10.2018

Oznámenie

Začínajúc dňom 6.11.2018 ( utorok ) a následne každý prvý utorok v mesiaci v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3, budú konzultačné hodiny (tak, ako to bolo avizované aj na plenárnom stretnutí rodičov dňa 17.10.2018).

Vaša účasť je dobrovoľná, uvedený časový priestor je vytvorený so zámerom

prehĺbenia komunikácie medzi školou a rodičmi.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného termínu a času.

   

CPPPaP Levoča - konzultácie 29.10.2018

Oznámenie

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči oznamuje, že každú stredu v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. majú rodičia možnosť bez vopred dohodnutého termínu konzultovať prípadné problémy v CPPPaP na adrese:  Ružová 91/1 - Levoča (budova Daňového úradu - Levoča)

Kontakt: 053 / 4511 968

cpppp@mail.t-com.skZRPŠ - 17/10/2018 - (streda) 12.10.2018

Oznámenie

Dňa 17.10.2018 (streda) sa uskutoční celoškolské - plenárne a následne triedne stretnutie rodičov so začiatkom  o 15:30 hod. v telocvični ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vaša účasť je potrebná.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného času,

nakoľko učitelia do 15:30 hod. budú mať iné povinnosti.


Prázdniny 2018/2019 20.08.2018

Prázdniny  2018 / 2019

a)    Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 (streda) a končia sa 2.novembra 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).

b)  Vianočné prázdniny sa začínajú 27. decembra 2018  a  končia  sa  7. januára 2019 (pondelok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).

c)   Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).

d)    Jarné prázdniny sú v Prešovskom a Košickom kraji nasledovne:
- od 18. februára do 22. februára 2019. Vo vyučovaní sa pokračuje od 25. februára 2019 (pondelok).

e)  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok), končia sa 23. apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

f)  Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. Vyučovanie v novom školskom roku začne 2. septembra 2019 (pondelok).


Organizácia školského roka 2018/2019 20.08.2018
Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky:

a)  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2018 a končí sa 31. januára 2019. Slávnostné otvorenie školského roka - 3. septembra 2018 o 9.00 hod. (pondelok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

b) Druhý polrok sa začína 1. februára 2019 a končí sa 30. júna 2019. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok)končí sa 28. júna 2019 (piatok).


Dňa 6.4.2018 (piatok) - Riaditeľské voľno 28.03.2018

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v  Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom na deň 6. apríla 2018 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady a slávnostnej akadémie, konanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ, ŠKD a CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať  9. apríla  2018  (pondelok).ZRPŠ - 19/10/2017 - (štvrtok) 16.10.2017

Oznámenie

Dňa 19.10.2017 (štvrtok) sa uskutoční celoškolské - plenárne a následne triedne stretnutie rodičov so začiatkom  o 15:30 hod. v telocvični ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vaša účasť je potrebná.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného času,

nakoľko učitelia do 15:30 hod. budú mať iné povinnosti.


CPPPaP - konzultácie 21.09.2017

Oznámenie

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Levoči oznamuje, že každú stredu v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. majú rodičia možnosť bez vopred dohodnutého termínu konzultovať prípadné problémy v CPPPaP na adrese:  Ružová 91/1 - Levoča (budova Daňového úradu - Levoča)

Kontakt: 053 / 4511 968

cpppp@mail.t-com.skPrázdniny 2017/2018 21.09.2017

Prázdniny  2017 / 2018

a)    Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

b)  Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017  a  končia  sa  5.januára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).

c)   Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. februára 2018 (pondelok).

d)    Jarné prázdniny sú v Prešovskom a Košickom kraji nasledovne:
- od 26. februára do 2. marca 2018. Vo vyučovaní sa pokračuje od 5. marca 2018 (pondelok).

e)  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok), končia sa 3. apríla 2018 (utorok). Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).

f)  Letné prázdniny trvajú od 2. júla 2018 do 31. augusta 2018. Vyučovanie v novom školskom roku začne 3. septembra 2018 (pondelok).


Organizácia školského roka 2017/2018 21.09.2017
Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky:

a)  Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017 a končí sa 31. januára 2018. Slávnostné otvorenie školského roka - 4. septembra 2017 o 9.00 hod. (pondelok) v budove ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2018 (streda).

b) Druhý polrok sa začína 1. februára 2018 a končí sa 30. júna 2018. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok)končí sa 29. júna 2018 (piatok).


Dňa 6.6.2017 (utorok) - triedne ZRPŠ 31.05.2017

Oznámenie

Dňa  06.06.2017 (utorok) v čase od 15:30 hod. do 16:30 hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí  sa uskutočnia triedne aktívy rodičov  (triedne ZRPŠ). Po ukončení činnosti v triedach v čase od 16:30 do 17:30 hod. budú pokračovať konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi. Vaša účasť je potrebná aj z dôvodu blížiacej sa koncoročnej klasifikácie (uvedený časový priestor je vytvorený so zámerom zlepšenia komunikácie medzi školou a rodičmi).
Prosíme o rešpektovanie stanoveného termínu a času,
nakoľko učitelia do 15:30 hod. budú mať iné povinnosti.

Dňa 2.6.2017 (piatok) - Riaditeľské voľno 31.05.2017

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v  Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom na deň 2. júna 2017 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady a slávnostnej akadémie, konanej pri príležitosti osláv 60. výročia ZŠ. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ, ŠKD a CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať  5. júna 2017 (pondelok).

Dňa 5.4.2017 (streda) - Riaditeľské voľno (1. - 8. roč.) 03.04.2017

Oznámenie

Dňa 5.4.2017 sa uskutoční Celoplošné testovanie žiakov 9-tych ročníkov (Testovanie 9 - 2017). Z uvedeného dôvodu riaditeľ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom 1. až  8. ročníka z organizačných a technických dôvodov na deň 5.4.2017 (streda) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani  ŠJ, ŠKD A CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.
Vo vyučovaní sa bude pokračovať  6. apríla  2017  (štvrtok).

Dňa 31.3.2017 (piatok) - Riaditeľské voľno 28.03.2017

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ na Školskej ul. č. 3 v  Spišskom Podhradí v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom na deň 31. marca 2017 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady a slávnostnej akadémie, konanej pri príležitosti Dňa učiteľov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ, ŠKD a CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3  v  Spišskom Podhradí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať  3. apríla 2017  (pondelok).

Konzultačné hodiny - šk. rok 2016/2017 17.10.2016

Oznámenie

Začínajúc dňom 8.11.2016 ( utorok ) a následne každý prvý utorok v mesiaci v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3, budú konzultačné hodiny (tak, ako to bolo avizované aj na plenárnom stretnutí rodičov dňa 13.10.2016).

Vaša účasť je dobrovoľná, uvedený časový priestor je vytvorený so zámerom

prehĺbenia komunikácie medzi školou a rodičmi.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného termínu a času.

   

ZRPŠ - 13/10/2016 - (štvrtok) 05.10.2016

Oznámenie

Dňa 13.10.2016 (štvrtok) sa uskutoční celoškolské - plenárne a následne triedne stretnutie rodičov so začiatkom  o 15:30 hod. v telocvični ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.

Vaša účasť je potrebná.

Prosíme o rešpektovanie stanoveného času,

nakoľko učitelia do 15:30 hod. budú mať iné povinnosti.
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko