zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

AKCIE A PROJEKTY


Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite.

Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl konzumujú čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy. 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.skViac tu: https://skolskajedalenporuba.webnode.sk/projekty/skolske-ovocie/

Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite.

Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl konzumujú čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy. 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.sk


Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite.

Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl konzumujú čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy. 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.skViac tu: https://skolskajedalenporuba.webnode.sk/projekty/skolske-ovocie/

Program Školské ovocie má za úlohu pravidelné zabezpečovanie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny do škôl. Bol vytvorený Európskou úniou s cieľom zvýšiť informovanosť o zdravej výžive a zmeniť stravovacie návyky v rannom veku, a tým predchádzať nadváhe a obezite.

Vďaka tomuto programu deti základných a materských škôl konzumujú čerstvé a spracované ovocie a zeleninu vypestovanú v našich podmienkach.

Program je dotovaný Európskou úniou, ktorá hradí 80% celkovej sumy. 20% hradí škola/žiak/rodič.

Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke: www.skolskeovocie.skViac tu: https://skolskajedalenporuba.webnode.sk/projekty/skolske-ovocie/


Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko