zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
Funkcia:
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko