zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Martin KakalejFunkcia:
  • učiteľ ISCED 1 - (NBV) kňaz/katechéta
  • člen: PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
E-mail: mkakalej@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko