zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Milan Blahovský


Moje súbory:

Desatinné čísla - úvod.pptx 111.83 kB

Funkcia:
  • zástupca RŠ ISCED 2 (MAT/THD)
  • člen: PK (MAT, INF) ; PK (FYZ, CHE, BIO) ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ;
E-mail: skolholuby@gmail.com

V rámci dištančného vzdelávania sa, budeme žiaci 5.B a 6.B triedy pracovať v dňoch pondelok - streda - piatok v čase, ktorí som vám zadal pri komunikácii v messengeri, prípadne v office365.

Zadania či domáce úlohy mi zasielajte na mail uvedený v mojom profile.
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko