zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Juraj PrílohFunkcia:
  • učiteľ ISCED 2 (TSV/RUJ/GEG)
  • vedúci: PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV)
  • člen: PK (SJL - CUJ) ; PK (THD, VYV, HUV, TSV) ;
E-mail: priloh.ovb@centrum.skNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko