zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Lenka Olejová


Moje súbory:

Zhrnutie učiva SJL 9.docx 14.88 kB
Zhrnutie učiva SJL 5.docx 14.59 kB
Zhrnutie učiva SJL 6.docx 14.3 kB
Usmernenie k hodnoteniu základných škôl-1.pdf 505.64 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 - (SJL-RUJ)
  • vedúca: PK (SJL - CUJ)
E-mail: lenka302@gmail.com
- absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity  (SJL, RUJ)
Mám rada:

- literatúru ( najmä ruskú ), dobrú hudbu, tanec, smiech
- priamych ľudí, skutočných priateľov
- kvety, splnené priania


Nemám rada:

- pretvárku, čierny humor
- málo trpezlivých a netolerantných ľudí
- škodoradosť
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko