zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov - GDPR

Zákon č. 18/2018 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 30.01.2018
Účinnosť od 25.05.2018
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko