zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

ŠKD


Mgr. Dorota Glevická
vychovávateľka ŠKD
asistent učiteľa
Mgr. Marta Kešeľáková
vychovávateľka ŠKD
asistent učiteľa
Mgr. Ľudmila Polomská
vychovávateľka ŠKD
asistent učiteľaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko