zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Pedagogický zbor


--- --- --- ---
triedna učiteľka
Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková)
triedna učiteľka
ISCED 2 (MAT/NBV/BIO)
Mgr. Katarína Belinská
triedna učiteľka
ISCED 2 (MAT/FYZ)
PaedDr. Zuzana Dindová
triedna učiteľka
ISCED 1
Mgr. Mária Dupaľ
triedna učiteľka
ISCED 2 - (NBV) /koordinátor VMR/
Mgr. Zuzana Genčúrová
triedna učiteľka
ISCED 1 + / TSV /
PaedDr. Anna Ilečková
triedna učiteľka
ISCED 1 + / SJL /
Ing. Viera Jurečková
triedna učiteľka
- výchovný poradca, špeciálny pedagóg
Mgr. Silvia Kočišová
triedna učiteľka
ISCED 1 / ANJ /
Mgr. Kamila Komarová
triedna učiteľka
ISCED 2 - (SJL)
Mgr. Jana Kotlárová
triedna učiteľka
ISCED 1 - / VYV /
Mgr. Viera Kovaľová
triedna učiteľka
ISCED 2 - (ANJ)
PaedDr. Marta Lacková
triedna učiteľka
ISCED 2 - (NEJ-HUV)
Ing. Daniel Olejár
triedny učiteľ
ISCED 2 - (THD)
Mgr. Lenka Olejová
triedna učiteľka
ISCED 2 - (SJL-RUJ)
Mgr. Elena Sedláková
triedna učiteľka
ISCED 1
Mgr. Zlatica Sedlárová
triedna učiteľka
ISCED 1
Mgr. Iveta Štieberová
triedna učiteľka
špeciálny pedagóg ISCED 1
Mgr. Peter Vandraško
triedny učiteľ
ISCED 2 (TSV/RUJ/DEJ)
Mgr. Iveta Vandrašková
triedna učiteľka
ISCED 1 / ANJ /

Mgr. Ivana Bobulová
učiteľka
ISCED 2 - (ANJ)
Martin Kakalej
učiteľ
ISCED 1 - (NBV) kňaz/katechéta
Mgr. Eliška Kožušková (Mišagová)
učiteľka
ISCED 2 - (SJL) /koordinátor prevencie/
Mgr. Zuzana Lesnická
učiteľka
ISCED 2 - (FYZ/BIO) /koordinátor ENV/
PaedDr. Martina Mačáková
učiteľka
- vychovávateľka ŠKD
Mgr. Juraj Príloh
učiteľ
ISCED 2 (TSV/RUJ/GEG)
Mgr. Patrícia Richnavská
učiteľka
ISCED 2 - (BIO/CHE)Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko