zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Pôsobili na našej škole


Mgr. Jozef Bača
bývalý zamestnanec
- učiteľ (TSV/ DEJ), zástupca RŠ, riaditeľ ZŠ
Mgr. Eva Bačová
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 2. stupeň
Mgr. Žofia Balogová
bývalá zamestnankyňa
(sociálny pedagóg) (PRINED)
Ing. Danica Baranová
bývalá zamestnankyňa
ISCED 2 - (BIO) /koordinátor ENV/
Mária Barbuščáková
bývalá zamestnankyňa
vychovávateľka ŠKD
Mgr. Galina Čipkalová
bývalá zamestnankyňa
- 2. stupeň / ANJ /
Bc. Katarína Džačovská
bývalá zamestnankyňa
(asistentka učiteľa) (PRINED)
Mgr. Mária Garčárová
bývalá zamestnankyňa
- učiteľka (1.-5.r./ RJ), riaditeľka ZŠ
Mgr. Dominik Holubčík
bývalý zamestnanec
- kňaz - katechéta
Mgr. Peter Hric
bývalý zamestnanec
(asistent učiteľa) (PRINED)
Mária Hurajtová
bývalá zamestnankyňa
upratovačka
Emília Ivanová
bývalá zamestnankyňa
účtovníčka - PAM
Mgr. Marián Jabrocký
bývalý zamestnanec
- kňaz - katechéta
Marta Jankurová
bývalá zamestnankyňa
- kuchárka
Jana Kačicová
bývalá zamestnankyňa
kuchárka
Mgr. Mária Kaľavská
bývalá zamestnankyňa
(školský psychológ) (PRINED)
Darina Kalouseková
bývalá zamestnankyňa
vedúca ŠJ
Mgr. Júlia Katriňáková
bývalá zamestnankyňa
- 1. stupeň
Ing. M. Kicková PhD.
bývalá zamestnankyňa
- asisten učiteľa
Janka Knižková
bývalá zamestnankyňa
vychovávateľka ŠKD
Marta Kollárová
bývalá zamestnankyňa
účtovníčka
Eva Košalková
bývalá zamestnankyňa
vychovávateľka ŠKD
Mgr. Danila Kráľovičová
bývalá zamestnankyňa
- 2. stupeň / MAT /
Mgr. Katarína Kriššáková
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 1. stupeň
Božena Kyseľová
bývalá zamestnankyňa
vychovávateľka ŠKD
Mária Kyseľová
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 1. stupeň
Mgr. Pavol Lacko
bývalý zamestnanec
- kňaz - katechéta
Mgr. Štefan Longauer
bývalý zamestnanec
- učiteľ (CHE-PRI), zástupca RŠ, riaditeľ ZŠ
Mgr. Marcel Macala
bývalý zamestnanec
kňaz - katechéta
Marta Meľuchová
bývalá zamestnankyňa
upratovačka
PaedDr. Jozef Mydlár
bývalý zamestnanec
učiteľ - 2. stupeň /GEG-DEJ/
Ján Orlovský
bývalý zamestnanec
školník / údržbár
Mgr. Jana Péchyová
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 1. stupeň
PaedDr. Zuzana Polláková
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 2. stupeň (NEJ-ANJ)
Mgr. Blažej Raška
bývalý zamestnanec
kňaz - katechéta
Mgr. Tomáš Rušín
bývalý zamestnanec
ISCED 1 - (NBV) kňaz/katechéta
Mgr. Jozef Ružbacký
bývalý zamestnanec
- 2. stupeň /MAT-CHE/
Mgr. Erika Seginková
bývalá zamestnankyňa
učiteľka - 2. stupeň /ZEM - PRI/
Irena Srnková
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 1. stupeň
Mária Suržinová
bývalá zamestnankyňa
upratovačka
Bc. Kristína Šavelová
bývalá zamestnankyňa
vychovávateľka ŠKD
PhDr. Františka Šefčíková
bývalá zamestnankyňa
(sociálny pedagóg) (PRINED)
Mgr. Lýdia Škandíková
bývalá zamestnankyňa
učiteľ - 1. stupeň
Mgr. Darina Tatarková
bývalá zamestnankyňa
- učiteľka 2. st.( MAT) / ZRŠ
Mgr. Ján Tokár
bývalý zamestnanec
učiteľ - 2. stupeň
Mária Tomečková
bývalá zamestnankyňa
upratovačkaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko