zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Rozšírené vedenie školy


Mgr. Elena Sedláková
vedúca
MZ (1.- 4.) a ŠKD
Ing. Daniel Olejár
vedúci
PK (THD, VYV, HUV, TSV)
Mgr. Katarína Belinská
vedúca
PK (FYZ, CHE, BIO)
Mgr. Juliána Bečkerová (Gordiaková)
vedúca
PK (MAT, INF)
Mgr. Juraj Príloh
vedúci
PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV)
Mgr. Lenka Olejová
vedúca
PK (SJL - CUJ)Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko