zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk

Technický personálZuzana Fábryová
účtovníčka
PAM
Viera Markovičová
účtovníčka

Miroslav Zelený
školník, údržbár

Štefánia Fecková
upratovačka
Terézia Labudová
upratovačka
Magdaléna Nesládeková
upratovačka
Eva Záhradníková
upratovačkaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko