zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Zuzana LesnickáFunkcia:
  • učiteľka ISCED 2 - (FYZ/BIO) /koordinátor ENV/
  • členka: PK (FYZ, CHE, BIO) ; Koordinátor ENV ;
E-mail: zuzankabaranova@gmail.com
Absolventka UPJŠ, Prírodovedecká fakulta Košice, odbor Fyzika-BiológiaNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko