zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Ing. Viera Jurečková


Moje súbory:

THD-5.roč..pdf 10.31 kB
THD-7.r..pdf 31.62 kB
TDH-5.r..pdf 56.05 kB
THD-6.roč..pdf 10.07 kB
THD-6.r..pdf 10.11 kB
THD-9.r..pdf 18.63 kB
THD-7.roč..pdf 9.69 kB
Otázky - 5. roč. THD.pdf 39.39 kB
Otázky- 6. roč. THD.pdf 42.81 kB
Otázky - 7. roč. THD.pdf 43.01 kB
Otázky - 9. roč. THD.pdf 43.88 kB
THD-5.r.pdf 10.02 kB
THD-6.r.pdf 9.78 kB
THD-5.r..pdf 10.06 kB
THD-7.r..pdf 10.21 kB
THD-9.r..pdf 11.25 kB
THD-6.r..pdf 66.95 kB

Funkcia:
  • triedna učiteľka - výchovný poradca, špeciálny pedagóg
  • členka: PK (THD, VYV, HUV, TSV, NBV, ETV) ;
  • (špeciálny pedagóg)
E-mail: vierka.jureckova@gmail.com
Mám rada:
slobodu, úprimnosť


Nemám rada:

  pokrytectvo, ohováranie
Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko