zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Mgr. Mária DupaľFunkcia:
  • triedna učiteľka ISCED 2 - (NBV) /koordinátor VMR/
  • členka: PK (SJL - CUJ) ; PK (GEG, DEJ, OBN, NBV, ETV) ; Koordinátor VMR ;
E-mail: domacauloha007@gmail.com

Návrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko