zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Magdaléna NesládekováFunkcia:
  • upratovačka
E-mail: mnesladekova@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko