zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
< Späť

Štefánia FeckováFunkcia:
  • upratovačka
E-mail: stefania.feckova@gmail.comNávrh štruktúry www stránky: Ing. Ján Jurečko, autor zdrojového kódu a grafiky: Michal Jurečko